Miljötekniks Affärsidé

Att utföra byggnationer med hög kvalitet till en låg kostnad där ett långsiktigt kundsamarbete eftersträvas


Miljöteknik MT AB jobbar med ett Kvalitets och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004


 

 

 

Vi är medlem av:

www.bygg.org

 

Kontakter

För professionell hjälp med byggentreprenader kontakta någon av oss på Miljöteknik MT AB
 

VD
Daniel Molander
070-529 65 87 daniel@miljoteknikmtab.se

Projektledare
Håkan Klaesson
070-683 06 33 hakan@miljoteknikmtab.se

Projektledare
Pär Häffner
070-247 40 67 par@miljoteknikmtab.se

 

 

Miljöteknik MT AB | Hagvägen 17 | 831 48 Östersund
Tfn 063-130595 | Fax 063-130515 | orgnr: 556166-6123
info@miljoteknikmtab.se